פניות ציבור

במקרה פטירה

תהליך הרישום והסידורים שיש לעשות במקרה פטירה מול הרשויות ומול חברה קדישא

מה צפוי לנו בטקס הלוויה?

תיאור טקס הלוויה הנערך על ידי חברה קדישא

חיפוש נפטרים

חיפוש פרטי ומקום קבורת נפטרים שנקברו על ידי חברה קדישא חיפה

תפילות לפי שם הנפטר

תפילות, תהילים ומשניות ליום השנה ולאזכרה לפי שם הנפטר

חישוב תאריכי אבלות

מחשבון תאריכי אזכרה ושלושים לפי תאריכי פטירה או קבורה

Scroll to top