Обращения населения

חדש - אפליקציית גרייבז

ניווט אל הקבר והתמצאות בתוך בית העלמין, ברכב וברגל, נסו עכשיו!

В случае смерти

תהליך הרישום והסידורים שיש לעשות במקרה פטירה מול הרשויות ומול חברה קדישא

מה צפוי לנו בטקס הלוויה?

תיאור טקס הלוויה הנערך על ידי חברה קדישא

Поиск покойного

חיפוש פרטי ומקום קבורת נפטרים שנקברו על ידי חברה קדישא חיפה

Молитвы по имени покойного

תפילות, תהילים ומשניות ליום השנה ולאזכרה לפי שם הנפטר

Расчет дат траура

מחשבון תאריכי אזכרה ושלושים לפי תאריכי פטירה או קבורה

Scroll to top