הנחיות למקרה פטירה


פטירת בן משפחה מלווה בכאב וצער עמוק, חברה קדישא חיפה משתתפת בצער המשפחה ומשתדלת לבוא לקראת המשפחות בכל הליך הקבורה.

להלן מידע מתומצת אשר יאפשר לכם לארגן את הלוויה:

סידור רישיון קבורה

חברה קדישא אינה רשאית לקבור נפטר ללא רישיון קבורה ועל כן על המשפחה לדאוג לרישיון.

 1. כאשר הפטירה אירעה בבית חולים, בני המשפחה צריכים לגשת למשרד קבלת החולים בבית החולים ולקבל מהם את רישיון הקבורה.
 2. כאשר הפטירה אירעה בבית אבות, רישיון הקבורה יונפק ע"י מדור רישיונות קבורה במשרד הבריאות המחוזי (רח' פל ים 15 קומה 19) על בני המשפחה לגשת למדור רישיונות קבורה עם המסמכים הבאים: 1.תעודת זהות של הנפטר, 2.הודעת הפטירה מאת הרופא שקבע את המוות
 3. כאשר הפטירה אירעה בבית רישיון הקבורה יונפק ע"י מדור רישיונות קבורה במשרד הבריאות המחוזי (רח' פל ים 15 קומה 19) על בני המשפחה לגשת למדור רישיונות קבורה עם המסמכים הבאים: 1. תעודת זהות של הנפטר, 2. הודעת הפטירה מאת הרופא שקבע את המוות,  3. אישור חתום ע"י קצין המשטרה על כך שאין למשטרת ישראל התנגדות להוצאת רישיון קבורה.

 

העברת הנפטר לבית העלמין / חדר קירור

חברה קדישא מחויבת בהעברת הנפטר לקבורה ללא תשלום במידה והנפטר נמצא בתחום טיפולה של החברה (תחום הרשות המקומית) בשעות העבודה.

להלן מועדי שעות העבודה וקבלת קהל במשרדינו:

ימים א' – ה' 8:00-17:00

15:00 - 8:00 בבוקר למחרת יש לפנות למוקד פינוי נפטרים שמספרו 0120*

יום ו' וערבי חג 8:00-13:00

יום ו' מהשעה 13:00 ועד ליום ראשון ב 8:00 בבוקר יש לפנות למוקד פינוי נפטרים שמספרו 0120*

 1. העברת הנפטר לקבורה ביום הלוויה נעשית בכל שעות היממה ללא תשלום. העברת הנפטר לבית העלמין / חדר קירור לפני יום הלוויה נעשית בשעות העבודה ללא תשלום.
 2. העברת הנפטר לפני יום ההלוויה לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה כרוכה בתשלום, חברה קדישא תגבה תשלום לפי תעריף המוסד לביטוח לאומי.

העברת הנפטר מחוץ לחיפה, ממקום הפטירה לבית העלמין שבה מתבצעת הקבורה, חברה קדישא אינה מחויבת לבצע את ההעברה, במידה והיא מבצעת את העברה התשלום עבור ההעברה לפי תעריף המוסד לביטוח לאומי.

לאתר ביטוח הלאומי בנושאי קבורה לחצו כאן.

 

טיפול בסידורי הקבורה

לצורך תיאום מקום הקבורה ומועד ההלוויה מוטל על המשפחה או נציג מטעמה לבוא למשרדי "חברה קדישא חיפה" עם רישיון הקבורה ולקבל הסבר מלא ומפורט על כל אפשרויות הקבורה:

באחריות חברה קדישא לתת את השירותים הבאים ללא תשלום:

 1. חלקת קבר סנהדרין (כוכים) בבית העלמין - תל רגב.
 2. כריית הקבר + כיסוי הקבר.
 3. טהרת הנפטר + תכריכים רגילים.
 4. שירותי לוויה הכוללים: חזן וצוות קבורה.
 5. העברת הנפטר ממקום הפטירה למקום הקבורה (כפי שרשום למעלה)

קבורה ללא תשלום:

תושב ישראל שנפטר בישראל ונקבר במקום מגוריו.

תושב ישראל שנפטר בחו"ל ונקבר במקום מגוריו בישראל. (ובתנאי שהינו מוכר בביטוח לאומי כתושב)

מתי רשאית חברה קדישא לגבות תשלום?

 • רכישת חלקת קבר בחיים (על פי התעריפים הקבועים בחוק. התעריף שונה ממקום למקום)
 • קבורה בחלקה חריגה (חלקה שאושרה מראש על ידי המוסד לביטוח לאומי כחריגה)
 • קבורה בבית עלמין סגור (בית עלמין שהוכרז כסגור בשל מיעוט חלקות לקבורה)
 • תושב ישראל שנפטר ומשפחתו מעוניינת לקברו שלא במקום מגוריו.
 •  ישנו מחירון מסודר עם התעריפים במשרדי חברה קדישא חיפה.

 

 1. קבורת סנהדרין (כוכים)  – ללא תשלום
 2. קבורת מכפלה בתל רגב – קבר באדמה / במבנה – הנפטר ללא תשלום והמקום לבן/לבת הזוג לפי תעריף משרד הדתות.
 3. קבורת שדה בתל רגב – בחלקה המוגדרת 'חריגה' – בתשלום.
 4. קבורת שדה/מכפלה בבית העלמין שדה יהושע בחלקה סגורה/חריגה – בתשלום.
 5. קבורת שדה/מכפלה בבית העלמין חוף הכרמל – חלקה סגורה – בתשלום.
 6. קבורת על – קבורה זו מתבצעת מעל נפטר בקבר קיים בתשלום של 2,000 ₪ (לא כולל פרוק והרכבה של מצבה חריגה).

 

דברי ההסבר המובאים כאן הינם כלליים ומתומצתים, בכדי לקבל הסבר מלא ומפורט ניתן לפנות למשרדי חברה קדישא רח' הרצל 63 חיפה 04-8688000

 

להלן מועדי קבלת קהל במשרדינו:

ימים א' – ה' 8:00-17:00

יום ו' וערבי חג 8:00-13:00

בימי חנוכה עד השעה 15:30

בפורים ו ט' באב עד השעה 12:00

חול המועד עד השעה 12:30

יום העצמאות עד השעה 12:30

 

לאחר השעה 17:00 ניתן לפנות לכונני לילה לתיאום לוויות

מר שמואל אדלר – 053-3123312.