משרדים והנהלה

מר בני הסה ז"ל

מנכ"ל החברה לשעבר שנרצח בעת מילוי תפקידו
כיהן כמנכ"ל החברה עד להירצחו הטרגי בי"ב בשבט תשע"א והוא בן 67 שנים, בני היה מקובל ומכובד על כל מכריו: גויים, חילוניים, דתיים וחרדים.
דרכו היתה לכבד כל אחד באשר הוא אדם ומעולם לא הביע יחס של זילות לשום קבוצה.
בולט במיוחד היה היחס לה זכה מעובדי החברה שרחשו לו כבוד והערכה בלתי מסוייגים.


ההנהלה וצוות העובדים


מר עקיבא וייץ

מנכ"ל החברה

מר משה שנק

חשב ומנהל משאבי אנוש

מר שמואל אדלר

מנהל המשרד

מר מרדכי שלייזינגר

פקיד רישום

מר שלמה שכטר

מפקח בית העלמין שדה יהושע

מר יחיאל מושקוביץ

מפקח בית העלמין תל רגב

מר יצחק לזר

מפקח בית העלמין חוף הכרמל