שאלות ותשובות בדיני אבלות

תשובה
אבל אינו נוהג לשלוח אגרות רעים, ועל כן אין הוא שולח ברכות לשנה החדשה, למעט מצבים בהם הוא צריך לרצות את חבירו, ואז דוחה חובת השלום והכפרה את מנהגי האבלות.
תשובה
אין בעיה הלכתית במכירת בית בשנת אבל, אלא שיש עדות בהן נוהגים להמנע מכך. אולם גם למנהג זה אם ישנה הזדמנות למכור ולקנות בזול מקילים בזה. אך מי שלא נוהג מנהג זה רשאי למכור את הבית גם בלי שיש הזדמנות עסקית מיוחדת.
תשובה
רצוי שלא. אם המתנות הן משמחות באופן מיוחד.

בכל שאלה הלכתית ניתן לפנות לרב  ישראל רוזנטל שליט"א             בטל' 052-7965020