שאלות ותשובות בדיני אבלות

תשובה
מבית-הקברות נוסעים האבלים לבית הנפטר, שם מתחילים בספירת ימי ה"שבעה". מרגע זה, מתחילים לנהוג על פי דיני האבלות, הנהוגים בימי ה"שבעה".
תשובה
בבית בו יושבים "שבעה" מכסים את המראות, התמונות בהן מתנוססים דיוקנאות, וכן את מסך הטלוויזיה, שממסכו משתקפות דמויות העומדים מולו. הטעם לכך הוא, שהאדם נברא בצלם אלוהים, ובחטאו – כבר בחטא אדם הראשון, נגזר עליו "כי עפר אתה ואל עפר תשוב". בחטאי האדם התהפכה דמות דיוקנו של הבורא שבצלמו נברא אנוש. כדי לא להביא רעיון זה לידי מוחשיות בבית האבל דווקא, נוהגים לכסות את המראות והמסכים מהם משתקפות דמויות. טעם אחר הוא, שהאבלים, אם הם מביטים במראה, יראו כמי שרוצים להתקשט, ובוודאי שאין זה לרוח הימים.
תשובה
סעודת ההבראה כוללת: כעכים, עדשים וביצים קשות – כלום מאכלים בעלי צורה עגולה המסמלת את המיתה והחיים, שהם גלגל החוזר בעולם, מעין קרוסלה מתנדנדת, שפעם עולה ופעם יורדת. הפועל היוצא מתבקש מאליו: הצער והיגון הנוכחיים יחלפו, ויבואו תחתם ימי שמחה ואושר.

בכל שאלה הלכתית ניתן לפנות לרב  ישראל רוזנטל שליט"א             בטל' 052-7965020