שאלות ותשובות בדיני אבלות

תשובה
האבלים מוקפים בימי ה"שבעה" בחום, אהבה, תשומת-לב. הם מוצאים פורקן לתוגת האבל בחלקם אותה עם המבקרים. אלה צריכים לדבר על הנפטר, להעריך את דמותו, אך גם לעודד את האבלים לשוב אל עצמם ולהדגיש את מחוייבותם להמשיך בחיים כמקודם.
תשובה
קיים מנהג, שאינו חובה על-פי צד ההלכה, שהמשפחה הקרובה פוקדת את קבר יקירה ביום השביעי. סמוך לקבר אומרים שבעה פרקי-תהלים: ל"ג, ט"ז, י"ז, ע"ב, צ"א, ק"ד, ק"ל, ואחר-כך אומרים את הפסוקים המרכיבים את שמו של הנפטר, מתוך מזמור קי"ט, המסודר על-פי אותיות האלף-בית.
תשובה
נהוג שגם בני משפחתו של האבל לא משתתפים באירועים ושמחות במהלך ימי השבעה.

בכל שאלה הלכתית ניתן לפנות לרב  ישראל רוזנטל שליט"א             בטל' 052-7965020