שאלות ותשובות בדיני אבלות

תשובה
בעת הקריעה מברכים "ברוך דיין האמת", ואפילו הוא אונן, כי זוהי ברכה על שמועה רעה, והיא הודאה בצידוק הדין של הקב"ה, והאונן פטור מן המצוות, אבל חייב דווקא בעת הקשה הזאת לצדק עליו את הדין. לכן גם אין מברכים אשר קדשנו במצוותיו וציונו על הקריעה, כי האונן פטור מן המצוות. זאת ועוד, כל ברכת שבח והודאה, שאין בה אשר קדשנו וציונו, אונן מברך, שהרי הלכה היא שאם אמרו לאדם שאביו נפטר, והוא יורשו, מברך דיין האמת על השמועה הרעה, ומברך שהחיינו על עניין הירושה, אם היה יורש יחיד, או הטוב והמטיב, אם יש יורשים אחרים עמו.

בכל שאלה הלכתית ניתן לפנות לרב  ישראל רוזנטל שליט"א             בטל' 052-7965020