שאלות ותשובות בדיני אבלות

תשובה
כאשר אדם גוסס, יש לעמוד סביב מיטתו ולומר עמו את ה"ויידוי" הנאמר ביום הכיפורים. בשלב זה אין לגעת בו או להזיז בו איבר הוא דומה לנר המצוי בשלב של דעיכה וכל נגיעה בו מאיצה את הדעיכה. לאחר אמירת הוידוי נאמרים פרקי תהילים: פרק קכ"א - אשא עיני אל ההרים; פרק ק"ל – ממעמקים קראתיך ה'"; ופרק צ"א – ישב בסתר עליון. כאשר חשים כי הגיעה שעת יציאת הנשמה יש לקרוא קריאת "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד!" שלוש פעמים את הפסוק "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"; שבע פעמים "ה' הוא האלוקים!" ופעם אחת "ה' מלך, ה' מלך, ה' ימלוך לעולם ועד".
תשובה
לאחר יציאת הנשמה פותחים את חלונות הבית (בבית חולים את החדר בו נפטר האדם) ושופכים את כל המים שהיו בכלים בבית (או באותו חדר). בבית מורידים את גופת הנפטר לרצפה מניחים אותו כשרגליו צמודות וידיו צמודות אל החזה, עוצמים את עיניו ומכסים את פניו בסדין. מדליקים למראשותיו נרות ויושבים סביבו תוך אמירת פרקי תהילים.

בכל שאלה הלכתית ניתן לפנות לרב  ישראל רוזנטל שליט"א             בטל' 052-7965020