תל רגב, רכישת מקומות

תנאי זכאות להיקבר בחינם בבתי העלמין:

אדם שנפטר באזור אשר בתחום טיפול "חברה קדישא" (להוציא בתי חולים שנמצאים באזור אך אינם בהסדר עם חברה קדישא) או אשר התגורר באזור בזמן פטירתו. זכאי להיקבר בבית העלמין "תל רגב" ללא תשלום בקבורת סנהדרין או בחלקה משפחתית בקבורת מכפלה כאשר בן זוגו או בן משפחה רוכש את החלקה העליונה באותו קבר.

המחירים מושפעים מסוג האישור (צפיפות / חריג) שנקבע לחלקה ע"י המוסד לביטוח לאומי.

 

קבורת סנהדרין

קבורת סנהדרין

עבור נפטר תושב האזור – ללא תשלום

להסבר על סוגי הקבורה לחצו כאן.


קבורת סנהדרין

חלקה משפחתית בקבורת מכפלה:

עבור נפטר תושב האזור הנפטר ללא תשלום, על המשפחה לקנות את החלקה מעל לבן/בת הזוג לפי המחירון כדלהלן.

להסבר על סוגי הקבורה לחצו כאן.

 


קבורת סנהדרין

קבורת על

עבור נפטר 2,000 ₪ - נדרשת הסכמה של כל בני המשפחה.

במקרה של קניה בחיים יתבצע חישוב במקום לפי ההפרש במחירון בין קבר בודד למכפלה לפי החלקה.

להסבר על סוגי הקבורה לחצו כאן.


רכישה לבן זוג של נפטר -  תושב חיפה בחלקות ביטוח לאומי

קברי מכפלה וסנהדרין בצפיפות מתחת ל500 קבר לדונם             13,820 ₪ + יסוד/תצורת קבר

קברי מכפלה וסנהדרין בצפיפות בין 500 ל750 קבר לדונם           11,056   ₪ + יסוד/תצורת קבר

קברי מכפלה וסנהדרין בצפיפות מעל 750 קבר לדונם                  10,365  ₪ + יסוד/תצורת קבר

 

רכישת קבר בחיים בחלקות ביטוח לאומי

                                                                                                תושבי חיפה בלבד             תושבי חוץ חיפה   

קבורת שדה וסנהדרין בצפיפות מתחת ל500 קבר לדונם         17,275 ₪ + יסוד/תצורת קבר      20,730 ₪ + יסוד/תצורת קבר

קברי שדה וסנהדרין בצפיפות בין 500 ל750 קבר לדונם          13,820 ₪ + יסוד/תצורת קבר     16,584 ₪ + יסוד/תצורת קבר

קבורת שדה וסנהדרין בצפיפות מעל 750 קבר לדונם              12,956 ₪ + יסוד/תצורת קבר     15,547 ₪ + יסוד/תצורת קבר

קברי מכפלה בצפיפות מתחת ל500 קבר לדונם                                34,550 ₪ + יסוד                     41,460 ₪ + יסוד

קברי מכפלה בצפיפות בין 500 ל750 קבר לדונם                              27,640 ₪ + יסוד                      33,168 ₪ + יסוד 

קברי מכפלה בצפיפות מעל 750 קבר לדונם                                    25,912 ₪ + יסוד                      31,094 ₪ + יסוד

 

רכישת קבר לנפטרים - בחלקות חריגות

                                                                                                        תושבי חיפה בלבד               תושבי חוץ חיפה

קבורת שדה:                                                                                     24,157 ₪ + יסוד                        28,988 ₪ +יסוד

תעריפי מקומות בחיים / נפטר לתושבי חו"ל

בבית העלמין "תל רגב"

קבורת שדה     43,500 ש"ח

קבורת מכפלה  68,500 ש"ח

סנהדרין           36,500 ש"ח

עילי                 25,000 ש"ח

תוספות:

תוספת  ליסוד :            830 ₪

תוספת  לתצורת קבר :  980 ₪