የቦታዎች  ግዢ  , ሆፍ ሀካርሜል 

በቢቱዋህ ልኦሚ ድርጅት  ውሳኔ መሰረት ይሀ መካነ መቃብር  ተዝግቷል(የቢቱዋህ ልኦሚ ድርጅት በዚህ በካነ መቃብር አስከሬን እንዳይቀብር ዘግቶታል)


קבורת סנהדרין

በመቃብር ላይ የሚደርገ ቀብር፡(ክቩራት አል)

ለሟቹ 2,000 ሸኬል ያስከፍላል- ነገር ግን የሁሉም ቤተሰቦች ሥምምነት ያስፈልጋል።

አንድ ሰው በህይወት እያለ የቀብር ቦታ የሚገዛ ከሆነ፤ የአንድ ሰው ቀብር ወይንም ድርብ ቀብሩ ቢሆንም የቦታ ዋጋ ስሌት  በግዥው ሥዓት ጊዜ ይፈፀማል።

ስለቀብር ቦታ ዓይነቶች ማብራሪያ ከዚህ ይጫኑ።


קבורת סנהדרין

የምክፔላ ቀብር  

ይህ መካነ መቃብር በቢቱዋህ ልኦሚ  መመሪያ መሰረት ስለተዘጋ የቀብር ቦታዎች ዋጋ እንደሚቀጥለው ይቀርባል፦

ስለቀብር ቦታ ዓይነቶች ማብራሪያ ከዚህ ይጫኑ።

 

  የሄይፋ ኖዋሪዎች ብቻ፦                   ሄይፋ ኖዋሪዎች ያልሆኑ                                                                              

የሳዴ ቀብር ቦታ ዋጋ                                                  49329 ₪+ ይሶድ                         59195 ₪+ ይሶድ

የማክፔላ  ቀብር ቦታ  ዋጋ                                          60291 ₪+ ይሶድ                         72349 ₪  + ይሶድ

የሳዴ ቀብር ቦታ በ ፔ"ጊሜል ክፍል                             65772 ₪ +ይሶድ                         78926 ₪ +ይሶድ

የማክፔላ  ቀብር ቦታ በ ፔ"ጊሜል ክፍል 

በህይወት የቦታወች ተመኖች/ ለሞተ የውጭ አገር ኖዋሪ  76734 ₪ +ይሶድ                     92081 ₪ +ይሶድ

የሳዴ ቀብር ቦታ ዋጋ 21,000 $

የማክፔላ ቀብር ቦታ ዋጋ 27,000 $

የኤሊ ቀብር ቦታ ዋጋ  9,000 $

ተጨማሪ፦ 

ለመሰረቱ(ይሶድ)  ተጨማሪ፦  1,500 ₪