חוף הכרמל, רכישת מקומות

בית עלמין זה מוגדר כסגור ע"י ביטוח לאומי.


קבורת סנהדרין

קבורת על

עבור נפטר 2,000 ₪ - נדרשת הסכמה של כל בני המשפחה.

במקרה של קניה בחיים יתבצע חישוב במקום לפי ההפרש במחירון בין קבר בודד למכפלה לפי החלקה.

להסבר על סוגי קבורה לחצו כאן.


קבורת סנהדרין

קבורת מכפלה

בית העלמין מוגדר כסגור ע"י ביטוח לאומי, המחירים הם כדלהלן

להסבר מפורט על סוגי הקבורה לחץ כאן

 

                                                                     תושבי חיפה בלבד                          תושבי חוץ חיפה       

קבורת שדה                                                      49,329 ₪+יסוד                            59,195 ₪+יסוד

קבר מכפלה                                                      60,291 ₪+יסוד                            72,349 ₪+יסוד  

קבר שדה חלקה פ'ג                                          65,772 ₪+יסוד                             78,926 ₪+יסוד

קבל מכפלה חלקה פ'ג                                       76,734 ₪+יסוד                            92,081 ₪+יסוד  

תעריפי מקומות בחיים / נפטר לתושבי חו"ל

קבורת שדה 72,100 ש"ח

קבורת מכפלה 93,200 ש"ח

עילי 30,000 ש"ח

תוספות:

תוספת  ליסוד :                                      1500 ₪