תנאי זכאות להיקבר בחינם בבית העלמין 

אדם שנפטר באזור אשר בתחום טיפול "חברה קדישא" (להוציא בתי חולים שנמצאים באזור אך אינם בהסדר עם חברה קדישא) או אשר התגורר באזור בזמן פטירתו. זכאי להיקבר בבית העלמין "תל רגב" ללא תשלום בקבורת סנהדרין או בחלקה משפחתית בקבורת מכפלה כאשר בן זוגו או בן משפחה רוכש את החלקה העליונה באותו קבר.

המחירים מושפעים מסוג האישור (צפיפות / חריג) שנקבע לחלקה ע"י המוסד לביטוח לאומי


קבורת סנהדרין

חלקה משפחתית בקבורת מכפלה במבנה קבורה רוויה

עבור נפטר תושב האזור הנפטר ללא תשלום, על המשפחה לקנות את החלקה מעל לבן/בת הזוג לפי המחירון כדלהלן.

להסבר על סוגי הקבורה - לחצו כאן


קבורת סנהדרין

קבורת על

עבור נפטר 2,000 ₪ - נדרשת הסכמה של כל בני המשפחה.

במקרה של קניה בחיים יתבצע חישוב במקום לפי ההפרש במחירון בין קבר בודד למכפלה לפי החלקה.

 


רכישת קבר לנפטרים - בחלקות חריגות

                                                                        תושבי חיפה בלבד                     תושבי חוץ חיפה

  שדה במכפלה קבר תחתון                                    31,135 ₪ +יסוד                    37,362 ₪ + יסוד

הקבר העליון [עפ"י נותני בן זוג, וצפיפות]                10,361-13,814 ₪ +יסוד           11,842-16,577 ₪ +יסוד

 

רכישת קבר בחיים בחלקות ביטוח לאומי

                                                                               תושבי חיפה בלבד                    תושבי חוץ חיפה

קברי מכפלה בצפיפות מתחת ל500 קבר לדונם                34,536 ₪ +יסוד                       41,443 ₪ +יסוד

קברי מכפלה בצפיפות בין 500 ל 750 קבר לדונם             27,628 ₪ +יסוד                       33,154 ₪ +יסוד

קברי מכפלה בצפיפות מעל 750 קבר לדונם                     26,316 ₪ +יסוד                       31,579 ₪ +יסוד

 

רכישת קבר בחיים ורכישה לנפטר - בחלקות סגורות

                                                                                             תושבי חיפה בלבד                      תושבי חוץ חיפה

קבורת שדה "שדה יהושע"                                                         36,280 ₪ +יסוד                          43,536 ₪ +יסוד

קבר מכפלה "שדה יהושע"                                                         43,135 ₪ +יסוד                          49,325 ₪ +יסוד

מכפלה בחלקות מ"א (פרט לשורות 1, 1א'), מ"ב (פרט לשורה 1)     53,001 ₪ +יסוד                         63,601 ₪ +יסוד

מכפלות בחלקה מ"א שורה 1, 1א', חלקה מ"ב שורה 1                   65,772 ₪ +יסוד                         78,927 ₪ +יסוד

תעריפי מקומות בחיים / נפטר לתושבי חו"ל

קבורת שדה 57,800 ש"ח

קבורת מכפלה 86,800 ש"ח

 קבר עילי 21,100 ש"ח

תוספות:

תוספת  ליסוד :                                      986 ₪