טיפ - הודעה לציבור

הודעה לציבור 

לאחר שקבעתם מקום וזמן, עליכם להודיע על כך לחבריהם וקרוביהם של הנפטר ושל האבלים. חשוב לדעת כי חברות הקדישא עובדות לעתים בלוח זמנים עמוס, ואין להן ברירה אלא להקפיד ולדייק בלוח הזמנים שסוכם. מומלץ להודיע לקהל שלכם על שעה מוקדמת במעט מזו שסיכמתם עם החברה קדישא.
אין צורך כי האבלים עצמם יעמדו ליד הטלפון שעות ארוכות כדי להודיע לאנשים. היעזרו בחבריכם! הודיעו אתם לאדם אחראי אחד מכל מעגל היכרות שלכם (מקום העבודה, הלימודים, שכנים, משפחה מכל צד) והניחו להם להעביר את ההודעה הלאה. במידת הצורך, הזמינו הסעות מאורגנות להובלת המלווים אל בית הקברות.

שימו לב!

מומלץ לבקש מאחד החברים או השכנים אשר אינו מגיע ללוויה להישאר בבית האבלים כשומר הבית. למרבה הצער, במקרים רבים ניצלו גנבים את צער המשפחה ואת היעדרותה מן הבית ופרצו אל בתי אבלים בזמן לוויה או שבעה. היערכו לכך!