משרדים והנהלה

מר בני הסה ז"ל

מנכ"ל החברה לשעבר שנרצח בעת מילוי תפקידו
כיהן כמנכ"ל החברה עד להירצחו הטרגי בי"ב בשבט תשע"א והוא בן 67 שנים, בני היה מקובל ומכובד על כל מכריו: גויים, חילוניים, דתיים וחרדים.
דרכו היתה לכבד כל אחד באשר הוא אדם ומעולם לא הביע יחס של זילות לשום קבוצה.
בולט במיוחד היה היחס לה זכה מעובדי החברה שרחשו לו כבוד והערכה בלתי מסוייגים.

מר עקיבא וויץ

מנכ"ל החברה

מר משה שנק

חשב ומנהל משאבי אנוש

מר שמואל אדלר

מנהל המשרד

מר אברהם חסקלסון

פקיד רישום

מר מרדכי שלייזינגר

פקיד רישום

מר שלמה שכטר

מפקח בית העלמין שדה יהושע

מר יצחק לזר

מפקח בית העלמין חוף הכרמל

מר יחיאל מושקוביץ

מפקח בית העלמין תל רגב