חוף הכרמל, רכישת מקומות

בית עלמין זה מוגדר כסגור ע"י ביטוח לאומי.

תנאי זכאות להיקבר בחינם בבית העלמין:

אדם שנפטר באזור אשר בתחום טיפול "חברה קדישא" (להוציא בתי חולים שנמצאים באזור אך אינם בהסדר עם חברה קדישא) או אשר התגורר באזור בזמן פטירתו. זכאי להיקבר בבית העלמין "תל רגב" ללא תשלום בקבורת סנהדרין או בחלקה משפחתית בקבורת מכפלה כאשר בן זוגו או בן משפחה רוכש את החלקה העליונה באותו קבר. המחירים מושפעים מסוג האישור (צפיפות / חריג) שנקבע לחלקה ע"י המוסד לביטוח לאומי.

קבורת סנהדרין

קבורת על

עבור נפטר 1,800 ₪ - נדרשת הסכמה של כל בני המשפחה.

עבור נפטר תושב חו"ל 1,800 ₪ + תוספת של 6,000 $ כולל העברה ואגרות משדה תעופה.

במקרה של קניה בחיים יתבצע חישוב במקום לפי ההפרש במחירון בין קבר בודד למכפלה לפי החלקה.

להסבר על סוגי קבורה לחצו כאן.


קבורת סנהדרין

קבורת מכפלה

בית העלמין מוגדר כסגור ע"י ביטוח לאומי, המחירים הם כדלהלן

להסבר מפורט על סוגי הקבורה לחץ כאן

 

                                                                      תושבי חיפה בלבד                          תושבי חוץ חיפה       

קבורת שדה                                                         45,000 ₪                                     54,000 ₪

קבר מכפלה                                                          55,000 ₪                                     66,000 ₪

תעריפי מקומות בחיים / נפטר לתושבי חו"ל

שדה 18,000 $

מכפלה 23,500 $

עילי 8,600 $

תוספות:

תוספת  ליסוד :                                       650 ₪

תוספת  לתצורת קבר :                            800 ₪